top of page

Zgjedhjet për bordin drejtues dhe kryesinë e shoqatës 2022-24

Më datë 11 Shtator 2022 u mbajtën zgjedhjet për bordin drejtues të shoqatës “ILIRIA” për mandatin 2022-24. Morën pjesë 50 anëtarë, të cilët votuan dhe zgjodhën 13 anëtarë të bordit drejtues si më poshtë:

 •  Elona Dyshniku

 •  Afet Fejza

 •  Rafaela Hajdini

 •  Erion Kafazi

 •  Eneida Basha

 •  Besian Gjika

 •  Aldi Gjata

 •  Ervis Meka

 •  Anila Veizi

 •  Lamce Murati

 •  Arif Palloshi

 •  Xhevat Dullovi

 •  Ramadan Hajdini

Më pas bordi i ri drejtues sipas statutit u mblodh dhe pas propozimeve për kryetar zgjodhën kandidatët të cilët ishin: z. Xhevat Dullovi, z. Besian Gjika dhe znj. Elona Dyshniku.

Pas votimit u zgjodh kryetari i ri i shoqatës z. Besian Gjika me 7 vota, Më tej u zhvillua votimi për  postin e zv. Kryetarit  ku me shumicë votash u zgjodh z. Xhevat Dullovi, roli i sekretarit dhe financës iu besua znj. Elona Dyshniku dhe zv. sekretare u zgjodh znjsh. Rafaela Hajdini.

3.jpg
1.jpg
2.jpg
4.jpg
bottom of page